Dokončenie základov prvého bloku

Zahájenie stavby Biela alej – Residence
24. apríla 2018
Pokračujeme podľa plánu
23. júla 2018
 
Zakladanie objektu je riešené plošne vo forme základových pásov. Každý RD bude od susedného oddilatovaný aj v základoch, teda každý jeden RD bude tvorený ako dilatačný celok z akustického hľadiska.